Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Αδιαίρετου Δάσους Κούπας διακηρύττει ότι στις 03 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και από ώρα 11:30 έως 12:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Κούπα, (Αίθουσα

    Ανακοίνωση -Πρόσκληση Καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κούπας) στις 25-06-2023, ώρα 10:30.  Θέματα Συνέλευσης: Ισολογισμός - Απολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης

    Ανακοίνωση -Πρόσκληση Καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κούπας στις 26-03-2023, ώρα 10:30.  Θέματα Συνέλευσης: Γενική Ενημέρωση Κτηματολόγιο - Ιδιοκτησιακό. Γεωργική Αξιοποίηση Αγρών. Θέματα Διαχείρισης

    Χρήσιμα Για Τον Χρήστη

    © 2023 dasoskoupas.gr All Rights Reserved.