Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Αδιαίρετου Δάσους Κούπας, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Διοίκησής του, αναζητεί για αγορά ή πολυετή μίσθωση αγροτικές -καλιεργήσιμες -μη δασικές εκτάσεις εντός του Δασοκτήματος της Κούπας. 

    Ανακοίνωση -Πρόσκληση Καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση στο προαύλιο των γραφείων του Συνεταιρισμού (πρώην Δημοτικό Σχολείο Κούπας) στις 26-06-2022, ώρα 10:30.  Θέματα Συνέλευσης: Ισολογισμός - Απολογισμός

    Συνέντευξη με το Διπλωματούχο Μηχ. Μηχανικό Πέτρο Μπουτμπάρα (εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Διαχείρισης Δάσους Κούπας στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών) στην Πάολα Χαραλαμπίδου  Δράσεις προβολής και ανάδειξης του… επίγειου παραδείσου,

    Χρήσιμα Για Τον Χρήστη

    © 2022 dasoskoupas.gr All Rights Reserved.