Διακύρηξη Εκποίησης Δασικών Προϊόντων

  Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Αδιαίρετου Δάσους Κούπας διακηρύττει ότι στις 03 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και από ώρα 11:30 έως 12:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Κούπα, (Αίθουσα πρώην Δημοτικού Σχολείου Κούπας), κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των παρακάτω όρθιων δασικών προϊόντων:

  1. Συστάδα 4β): 515κμ οξιάς (155 κμ τεχνικό - 360 κμ καυσόξυλα)
  2. Συστάδα 5β): 1033 κμ οξιάς (310 κμ τεχνικό - 723 κμ καυσόξυλο)
  3. Τμήμα 7): 604 κμ οξιάς (181 κμ τεχνικό - 423 κμ καυσόξυλο)
  4. Συντάδα 8α): 1473 κμ οξιάς (442κμ τεχνικό - 1031 κμ καυσόξυλο)
  5. Συστάδα 8β): 668 κμ οξιάς (200κμ τεχνικό – 468κμ καυσόξυλο
  6. Συστάδα 20β) 740 κμ εκ των οποίων 461 κμ δρυς (138κμ τεχνικό- 323 κμ καυσόξυλο) και 279 κμ οξιάς (84 κμ τεχνικό -195κμ καυσόξυλο).


  Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο την Κυριακή 10-9-23.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 6977420334 και 6977741316.

  Για τον Συνεταιρισμό
  Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ι. Κίτης


  Χρήσιμα Για Τον Χρήστη

  © 2024 dasoskoupas.gr All Rights Reserved.