Διακήρυξη Α.Σ.Δ.Α.Δ. Κούπας

  Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Αδιαίρετου Δάσους Κούπας (ΑΣΔΑΔ Κούπας, Δήμος Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς) καλεί τους επαγγελματίες υλοτόμους, ή συνεταιρισμούς ή ομάδες δασεργατών ή υλοτόμων ή υλοτομικές επιχειρήσεις κλπ που ενδιαφέρονται να αναλάβουν για λογαριασμό των σχετικών δικαιούχων την εργασία κοπής, συμπεριλαμβανομένης σχετικής μεταφοράς ή μετατόπισης και συγκέντρωσης κατά μερίδες, των καυσόξυλων ατομικών /οικογενειακών αναγκών έτους 2022 να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους (τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά χωρικό κυβικό μέτρο καυσόξυλων (€/ΧΚΜ) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συνεταιρισμού, πρώην Δημοτικό Σχολείο Κούπας, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2021, από ώρα 12:00 μέχρι ώρα 12:30.

  Η κοπή προβλέπεται να γίνει από τη συστάδα 16 του δάσους Κούπας και η συγκέντρωση κατά μερίδες σε αντίστοιχα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια Δασική Υπηρεσία Ο ανακηρυχθείς από τον ΑΣΔΑΔ Κούπας ως μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει σχετική συμφωνία – πλαίσιο, βάσει της οποίας θα γίνει η εγκατάστασή του στην ορισμένη συστάδα από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και ο ΑΣΔΑΔ Κούπας θα του προωθήσει τις σχετικές παραγγελίες, βάσει σχετικού καταλόγου ενδιαφερομένων δικαιούχων, ο ίδιος δε (ο ανακηρυχθείς μειοδότης) θα βαρύνετε με τα σχετικά διοικητικά έξοδα του ΑΣΔΑΔ Κούπας, που ορίζονται σε 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6977420334 και 6977741316.


  Για τον Συνεταιρισμό
  Ο Πρόεδρος
  Ι. Κίτης


  Χρήσιμα Για Τον Χρήστη

  © 2023 dasoskoupas.gr All Rights Reserved.