Δάσος Κούπας: Ένας επίγειος παράδεισος στο νομό Κιλκίς

  Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
   

  Συνέντευξη με το Διπλωματούχο Μηχ. Μηχανικό Πέτρο Μπουτμπάρα (εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Διαχείρισης Δάσους Κούπας

  στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών) στην Πάολα Χαραλαμπίδου 


  Δράσεις προβολής και ανάδειξης του… επίγειου παραδείσου, γνωστού και ως Δάσος της Κούπας, ξεκινά ο Συνεταιρισμός Διαχείρισής του, μετά από την πρόσφατη ένταξή του στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων που αποτελεί και το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό δίκτυο Πάρκων & Προστατευόμενων Περιοχών.

  Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πάρκων, στον οποίο και συμμετέχει, ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με την Κοινότητα Σκρα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κούπας, τη Φωτογραφική Ομάδα Κιλκίς και την ομάδα «Η Βιοποικιλότητα του Κιλκίς», υπό την αιγίδα της Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας διοργανώνει εκδηλώσεις την Κυριακή 22 Μαϊου στο Αγρόκτημα Κούπας.


  Η Γνώμη Κιλκίς-Παιονίας θέλοντας να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάδειξη του άγνωστου για πολλούς Κιλκισιώτες Δάσους της Κούπας, με τη μακραίωνη ιστορία, αλλά και τις πλείστες προοπτικές, φιλοξενεί μια εκτενή ωστόσο πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το Διπλωματούχο Μηχ. Μηχανικό Πέτρο Μπουτμπάρα, εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Διαχείρισης Δάσους Κούπας στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών.

  Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη δημοσιογραφική κάλυψη και τη συνεισφορά σας στην προβολή ενός πραγματικά σημαντικού γεγονότος. Ναι είναι πράγματι σημαντικές οι εκδηλώσεις αυτές τόσο για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της δυναμικής του τόπου μας, όσο και για την εκπροσώπηση των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση πολιτικών βιώσιμης διαχείρισης των δασών μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

  -Το Δάσος Κούπας συγκαταλέγεται πλέον στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων (The Federation of European Nature and National Parks ή EUROPARC Federation).

  Ποιες ενέργειες προηγήθηκαν της ένταξης;

  Ακριβώς έτσι. Μας τιμά κι επιβεβαιώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δάσους μας, η έγκριση της ένταξής μας από την ομοσπονδία EUROPARC, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό δίκτυο Πάρκων & Προστατευόμενων Περιοχών.

  Οφείλω να αναγνωρίσω ότι η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στον νυν πρόεδρο του Συνεταιρισμού μας κ Ιωάννη Κίτη, ενταγμένη στο όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, πάντα με γνώμονα την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Εφαρμόζοντας ανοιχτές διαδικασίες, τέθηκε σε συζήτηση και τελικά αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των μελών, η συμμετοχή του Συνεταιρισμού μας σε αναγνωρισμένου κύρους εθνικές και διεθνείς οργανώσεις με συναφείς σκοπούς.

  Η τελική έγκριση ήρθε τον Ιούλιο του 2021, μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και με βάση τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία ένταξης.


  -Συνάντησε δυσκολίες το εγχείρημα;

  Απαντώντας σας μονολεκτικά, όχι! (γέλιο)

  Αναγνωρίζοντας την αυξημένη ευθύνη που έχουμε ως συνιδιοκτήτες, λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Δάσους Κούπας, είναι κοινή πεποίθηση των μελών του Συνεταιρισμού η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης κι ανάπτυξης που όμως θα διαφυλάσσει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, διασφαλίζοντας τα οφέλη για τις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές γενιές.

  Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς, τόσο για την ανταλλαγή ιδεών κι εμπειριών, όσο και για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της προβολής της ευρύτερης περιοχής του όρους Πάικο. Εξάλλου, η Ομοσπονδία EUROPARC συγκαταλέγεται στις πλέον καταξιωμένες οργανώσεις στον τομέα της διαχείρισης κι ανάπτυξης Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών, με μέλη εκατοντάδες φορείς διαχείρισης, από 37 συνολικά χώρες.

  Όσο αφορά στα κριτήρια ένταξης, η αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας άμεσα αναγνώρισε την αξία και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Δάσους μας, αποφαινόμενη θετικά στην αίτησή μας. Έχει αξία να σας αναφέρω ότι δεν χρειάστηκε να παρέχουμε καμία επιπλέον διευκρίνιση, χάρη στην πληρότητα των στοιχείων που παρείχε το ΔΣ τόσο για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για τη δομή, το επιχειρησιακό σχέδιο και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.

  Έτσι, για να συνοψίσω, ήταν μια απόφαση που λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του συνεταιρισμού μας, και φυσικά την στήριξη του πολιτιστικού μας συλλόγου, για όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει να επιδείξει ο τόπος μας!


  -Πόσο σημαντική είναι για την Κούπα, το Δήμο Παιονίας, αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς η ένταξη του Δασοκτήματος στο μεγαλύτερο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Προστατευόμενων Περιοχών; Ποια είναι τα οφέλη που απόκτα ο τόπος;

  Πολύ ωραία δομημένη η ερώτησή σας. Αντικατοπτρίζει ακριβώς τα στάδια διάχυσης που ευελπιστούμε να έχουν οι δράσεις μας.

  Ξεκινώντας από το χωριό μας, την Κούπα, η εκμετάλλευση του Δάσους αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Δεν έχει όμως σοβαρές προοπτικές απόδοσης κι ανάπτυξης αν δεν ενταχθεί στον ευρύτερο χώρο, αλλά και τον προγραμματισμό, του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας, όπως πολύ σωστά αναφέρετε.

  Μαζί με τον οικοτουρισμό, μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου κι ανταγωνιστικού συστήματος παραγωγής του πρωτογενούς τομέα, άρα, εκτός της δασοκομίας και της γεωργίας, αλλά και της κτηνοτροφίας με σαφή προσανατολισμό προς την αγορά, το οποίο θα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών και θα αναπτύσσεται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

  Με την ενίσχυση της ανάπτυξης οικονομιών κλίμακος είναι προφανές ότι το όφελος επεκτείνεται πέραν των ορίων του Δασοκτήματός μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, τη διατήρηση του πληθυσμού της και γιατί όχι, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάδειξη ενός μεγάλου φάσματος οικονομικών δραστηριοτήτων.

  Η Ομοσπονδία EUROPARC είναι αφοσιωμένη στην πρακτική διατήρηση της φύσης και στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, ενισχύοντας ολιστικές προσεγγίσεις τοπίου στη διαχείρισή της. Ως αντιπροσωπευτικό όργανο των Προστατευόμενων Περιοχών, αποτελεί τη συλλογική φωνή όλων των περιοχών φύσης και τοπίου, συμμετέχοντας ως εταίρος στη διαμόρφωση πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Επιπλέον, η συμμετοχή του Συνεταιρισμού μας στο μεγαλύτερο δίκτυο Πάρκων & Προστατευόμενων Περιοχών της Ευρώπης, αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής του τουριστικού αποθέματος της περιοχής, φυσικού και πολιτιστικού, μέσω των εγκαθιδρυμένων και καταξιωμένων καναλιών διάχυσης της Ομοσπονδίας, δημιουργώντας προοπτικές προσέλκυσης επισκεπτών κι επενδύσεων. Σε όλα αυτά έχουμε την στήριξη των κρατικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα της Δασικής, όπως, βέβαια, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Κοινότητας Σκρα, του Δήμου Παιονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - ΠΕ Κιλκίς και τους ευχαριστούμε θερμά.


  -Τι προοπτικές συνεργασιών με άλλα πάρκα και ευρωπαϊκούς φορείς διανοίγονται;

  Όπως σας ανέφερα προηγούμενα, βασική μας επιδίωξη, είναι η πρόσβαση στην τεράστια δεξαμενή γνώσης, πρακτικών κι εργαλείων που αφορούν σε ένα πλήθος θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση δασικών και περιαστικών εκτάσεων, όπως η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η διαχείριση των επισκεπτών, η περιβαλλοντική εκπαίδευση κι ευαισθητοποίηση, η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας κ.ά.

  Όλα τα μέλη της EUROPARC μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη φύση και τα τοπία. Κοιτάζοντας πέρα από τα στενά όρια της περιοχής ευθύνης τους, αναδεικνύουν τη σημασία των Προστατευόμενων Περιοχών για την περιβαλλοντική, κοινωνική κι οικονομική ανάπτυξη των περιοχών, των χωρών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

  Εκμεταλλευόμενοι τη συσσωρευμένη εμπειρία φορέων, οι οποίοι έχουν εξελίξει κι εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Φύση παγκοσμίως.

  Ξεκινώντας από τους ελληνικούς φορείς που μετέχουν στην Ομοσπονδία, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με την «Ένωση Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)» (επίσης συμμετέχουν οι εξής φορείς: «Εθνικός Δρυμός Χελμού-Βουραϊκού», «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Όρους Αίνου», «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Όρος. Υμηττού και Περιφέρειας Νοτιοανατολικής Αττικής», «Εθνικός Δρυμός Βόρειας Πίνδου», «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών», «Αρχή Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου», «Τζουμέρκα Περιστερίου & Εθνικός Δρυμός Φαραγγιού Αράχθου»). Στόχος μας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο, με φορείς που διαχειρίζονται περιοχές παρόμοιων χαρακτηριστικών, για την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και την οργάνωση κοινών δράσεων.

  -Ποια είναι εκείνα τα συγκριτικά χαρακτηριστικά του Δασοκτήματος Κούπας, που το καθιστούν ενδιαφέρον και αξιόλογο, μορφολογικά, οικολογικά, αλλά και ιστορικά;

  Μιας και δραστηριοποιείστε στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς, είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζετε, αλλά ευχαρίστως να τα επαναλάβω για τους αναγνώστες σας.

  Βασικό στοιχείο που πρωτίστως αναδεικνύουμε είναι ο φυσικός πλούτος και το ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον, με διαχρονική αξία ανεξάρτητη από πολιτικές κι οικονομίες. Αποτελεί κληρονομιά όλων μας δίνοντας ευκαιρίες παραγωγικής και τουριστικής εκμετάλλευσης, τηρώντας βέβαια τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας των φυσικών πόρων.

  Το Δασόκτημα Κούπας παρουσιάζει ποικίλο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, με υψόμετρο που κυμαίνεται από περίπου 400 m έως 1.500 m. Η πλούσια χλωρίδα, με κυρίαρχο αυτοφυές είδος την οξιά και το δρυ, αλλά και σποραδικές συστάδες καστανιών, λεύκης, μαύρης πεύκης, κέδρου, φλαμουριάς, ιτιάς κ.ά., σε συνδυασμό με το πλήθος ρεμάτων, μονοπατιών και πηγών που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκτασή του, δημιουργούν ειδυλλιακές συνθήκες για φυσιολατρικές εξορμήσεις στην ύπαιθρο, όλες τις εποχές του χρόνου.

  Επίσης πλούσια είναι κι η πανίδα της περιοχής, με μεγάλους πληθυσμούς αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, λαγού και αλεπούς και λιγότερο λύκου, και καφέ αρκούδας, καθώς και πτηνών όπως η ορεινή πέρδικα, η μπεκάτσα, το γεράκι κ.ά., αλλά και το χρυσογέρακο και την αετογερακίνα, που ανήκουν στα επισήμως και πανευρωπαϊκά προστατευόμενα είδη.

  Η περιοχή μας εντάσσεται στην ειδική ζώνη διατήρησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000» και στον Εθνικό Κατάλογο τόσο με «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την ορνιθοπανίδα, όσο και με «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά που προστατεύονται από την εθνική κι ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  Εκτός όμως από την καθαρά περιβαλλοντική αξία, η περιοχή παρουσιάζει κι ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο οικισμός της Κούπας, με ονομασία που δεν έχει αλλάξει από την ίδρυσή του, η οποία χάνεται χρονικά στα βάθη των αιώνων. Διαθέτει πλούσια λαογραφική ιστορία τόσο σε ήθη κι έθιμα, όσο και σε παραδοσιακές τεχνικές αγροτικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, αποτελώντας κατά το παρελθόν σημαντικό παραγωγικό κέντρο.

  Επίσης, από την περιοχή του Δάσους μας διερχόταν κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η Εγνατία Οδός με υπολείμματα που μαρτυρούν έντονη δραστηριότητα κατά μήκος της, τα οποία πιθανότατα χρίζουν αρχαιολογικής διερεύνησης. Τέλος, η ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του Μακεδονικού Μετώπου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με πλήθος οχυρωματικών έργων, υποδομές και χιλιόμετρα χαρακωμάτων, κάποια από τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα.

  Θα μπορούσαμε να αναλύουμε για ώρες τις ομορφιές και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, μιας και σας ομολογώ ότι ακόμη και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά τις πρώτες μου βόλτες στο δάσος, συνεχίζω να γοητεύομαι και να ανακαλύπτω κάτι καινούργιο σε κάθε μου επίσκεψη. Πιστεύω όμως, ότι ήδη γίνονται σαφή τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει να αναδείξει ο τόπος μας και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και προβολής της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κιλκίς και της Κεντρικής Μακεδονίας.

  -Σήμα κατατεθέν της περιοχής αποτελούν οι αιωνόβιες βελανιδιές, ανεκτίμητα μνημεία φύσης με έντονους συμβολισμούς. Σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι έρευνες για τον ακριβή προσδιορισμό της ηλικίας τους;

  Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι ο Συνεταιρισμός, σε συνεννόηση με το αρμόδιο για την περιοχή Δασαρχείο Γουμένισσας, προετοιμάζεται ώστε κι οι βελανιδιές αυτές, αλλά κι αρκετά άλλα αιωνόβια, πράγματι, δένδρα, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δάσους μας, κυρίως δρυός και καστανιάς, με τις καστανιές να έχουν φυτευτεί από τους προγόνους μας, ενώ κι οι βελανιδιές έχουν επίτηδες διαφυλαχτεί από αυτούς, να χαρακτηριστούν ως μνημεία της φύσης.

  Λόγω της εξέχουσας θέσης τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να επιδιώκεται η διατήρηση των γέρικων δέντρων, είτε μεμονωμένων, είτε σε συνδενδρίες και ομάδες και να αφεθούν στη φυσική τους εξέλιξη μέχρι να «πεθάνουν όρθια». Συχνά δε ακόμα και τα απονεκρωμένα δέντρα κρύβουν ζωή μέσα τους, αποτελούν μάρτυρες που πρέπει να διαφυλάσσονται σαν «κόρη οφθαλμού».

  Για τις βελανιδιές που αναφέρετε, η χρονολόγησή τους προσδιόρισε την ηλικία τους περί τους 5 – 6 αιώνες! Πραγματικά μόνο δέος μπορούμε να αισθανθούμε και να αναρωτηθούμε τι μπορεί να έχουν «δει»…


  -Ποια είναι τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια του Συνεταιρισμού Διαχείρισης για το Δάσος της Κούπας;

  Ο Συνεταιρισμός μας, στηρίζοντας τις βάσεις που έχει θέσει η νέα διοίκηση για αειφόρο ανάπτυξη και διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του και την ανάδειξη του σε πρότυπο φορέα διαχείρισης.

  Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που έχουμε, να διαχειριστούμε και να αξιοποιήσουμε το Δάσος καλύτερα, μελετάμε ένα σύνολο δράσεων για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και δασοτουρισμού, την εγκατάσταση καλλιεργειών παραδοσιακών, τοπικών δασικών και μη ειδών και ποικιλιών, όπως βοτάνων, καστανιών αλλά κι άλλων γεωργικών προϊόντων, για τα οποία ήταν ξακουστή η Κούπα. Στοχεύουμε, ωστόσο, ταυτόχρονα, στην ανάδειξη κι απαραίτητη προστασία της βιοποικιλότητας του Δάσους, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης των διεθνών συνεργασιών για τα θέματα αυτά, όπως είναι η συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία EUROPARC.

  Σε αυτό το πλαίσιο, - κι ας δοθεί η είδηση - ο Συνεταιρισμός έχει ήδη δρομολογήσει τη σύνταξη ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου (μάστερ πλαν) με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να ευθυγραμμιστεί η λειτουργία του με τις σύγχρονες προδιαγραφές, ενσωματώνοντας τις υποχρεώσεις που έχουν στο μεταξύ τεθεί από τις αρμόδιες αρχές κι εμπλουτίζοντάς την με τα σύγχρονα στάνταρ της λεγόμενης «δασολογίας των πολλαπλών σκοπών ή χρήσεων» του Δάσους.

  Εφόσον σας ενδιαφέρει, σας προσκαλώ στην παρουσίασή του, μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξη του τελικού τεύχους στο προσεχές μέλλον, ώστε να ενημερωθεί από εσάς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

  -Ναι φυσικά! Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον!

  -Τι να περιμένουν οι επισκέπτες της επόμενης Κυριακής, στις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων; Που στοχεύουν οι εκδηλώσεις;

  Την Κυριακή 22 Μαΐου συμμετέχουμε για πρώτη φορά στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πάρκων & Προστατευόμενων Περιοχών. Ως νέο μέλος του δικτύου, αποτελεί για τον Συνεταιρισμό μας το «βάπτισμα του πυρός», όσο αφορά στη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης κι επαφής του κοινού με την αξία και τα οφέλη των δασών και τη σημασία προστασίας τους.

  Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομαδικό περίπατο στο δάσος για φωτογράφιση και καταγραφή, σχετικές παρουσιάσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο/ Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Κούπας και δεξίωση στον προαύλιο χώρο. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για αυτό.

  Με το σύνθημα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ / ας ξανασκεφτούμε – ας ξαναφτιάξουμε – ας ξανασυνδεθούμε», η φετινή θεματολογία μας προτρέπει να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με την φύση, να την αποκαταστήσουμε - σε ό,τι αφορά τις βλάβες που έχουμε προκαλέσει και να επανασυνδεθούμε ουσιαστικά μαζί της: να απολαύσουμε την ομορφιά, την ποικιλομορφία, την αίσθηση ελευθερίας, που μας δίνει, αλλά και να εμπεδώσουμε την ανάγκη της για φροντίδα και προστασία.

  Η συμμετοχή του κοινού σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και ευπρόσδεκτη. Για όσους όμως δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στη γιορτή μας, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μαγεία του παρθένου φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τα φωτογραφικά αφιερώματα δύο εξαίρετων θεματικών ομάδων του νομού μας που συμμετέχουν στη διοργάνωση: της «Φωτογραφικής Ομάδας Κιλκίς» και της «Βιοποικιλότητας του Κιλκίς».

  Και πάλι σας ευχαριστώ εκ μέρους του Συνεταιρισμού Διαχείρισης Δάσους Κούπας για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό ένα στολίδι εθνικής κι ευρωπαϊκής αξίας και σας προσκαλώ την Κυριακή να το γνωρίσουμε και να το απολαύσουμε από κοντά!

  Image

  Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το άρθρο στην δημοσίευση της Web TV "gnomikilkis.gr"

  Image

  Χρήσιμα Για Τον Χρήστη

  © 2024 dasoskoupas.gr All Rights Reserved.